ČESKO SLOVENSKÉ CUKROVINKY - predajňa a odberné miesto

Priemyselná 50, Vieska
965 01   Žiar nad Hronom

0948 360 760

obchod@ceskoslovenskecukrovinky.sk

Prevádzkovateľ:  Redimix, s.r.o., Michalská 9, 811 03  Bratislava